Inventaris Malariacommissie 1926-1939 (Gezondheidszorg)

NL-ApgGA-000033-000017
Appingedam
Appingedam
Deze toegang is geschreven in hetDutch; Flemish

Beschrijving van het archief

Titel van het archief

Malariacommissie 1926-1939

1926-1939

Taal van het materiaal

Dutch; Flemish

Instelling

Appingedam

Archiefvormers

  • Malariacommissie

Inleiding

Beschrijving van de onderliggende componenten

  •  -
    Deze commissie werd in 1925 opgericht. Doel: het zoveel mogelijk vernietigen van de malariamug door te spuiten en door verdelgende vloeistoffen te gebruiken. Subsidies werden daarvoor verstrekt door de gemeente en door de Gezondheidscommissie. De commissie werd niet opgeheven, maar hield op te functioneren in 1939.
  •  1 Register van notulen 1926-1938 1 deel
  •  2 Jaarverslagen van de Malariacommissie 1927, 1932 2 stukken
  •  3 Kasboek van de Malariacommissie 1927-1934, 1938-1939 1 deel
  •  4 Kasbijlagen 1928-1932 1 omslag