Inventaris Vereniging Vrijzinnig Hervormden, afd. Sellingen e.o. 1947-1998 (Godsdienst en levensbeschouwing)