Overzicht gevonden archieven

Hotel Dopper N.V. te Stadskanaal 1956-1960

Titel toegang: Inventaris Hotel Dopper N.V. te Stadskanaal 1956-1960 (Economisch leven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000053-000009

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 13

Datering:

Gemeentelijk gasbedrijf Stadskanaal 1957-1970

Titel toegang: Inventaris Gemeentelijk gasbedrijf Stadskanaal 1957-1970 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000053-000012

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 9

Datering:

Vereniging departement "De Kanaalstreek" van de Nederlandse maatschappij voor nijverheid en handel te Stadskanaal 1957-1963

Titel toegang: Inventaris Vereniging departement "De Kanaalstreek" van de Nederlandse maatschappij voor nijverheid en handel te Stadskanaal 1957-1963 (Economisch leven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000053-000011

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 1

Datering:

Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Stadskanaal 1956-1972

Titel toegang: Inventaris Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs te Stadskanaal 1956-1972 (Onderwijs en wetenschappen)

Nummer toegang: NL-HaNA_000053-000014

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 1

Datering:

Schoolraad te Stadskanaal 1967-1978

Titel toegang: Inventaris Schoolraad te Stadskanaal 1967-1978 (Onderwijs en wetenschappen)

Nummer toegang: NL-HaNA_000053-000015

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 3

Datering:

Sociaal Economische Raad te Stadskanaal 1969-1973

Titel toegang: Inventaris Sociaal Economische Raad te Stadskanaal 1969-1973 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000053-000017

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 1

Datering:

Industrieschap "De Kanaalstreek" te Stadskanaal 1950-1974

Titel toegang: Inventaris Industrieschap "De Kanaalstreek" te Stadskanaal 1950-1974 (Economisch leven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000053-000010

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 26

Datering:

Vleeskeuringskring Onstwedde, later Stadskanaal 1953-1986

Titel toegang: Inventaris Vleeskeuringskring Onstwedde, later Stadskanaal 1953-1986 (Landbouw, visserij, natuurbeheer en milieu)

Nummer toegang: NL-HaNA_000053-000013

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 17

Datering:

Waterschap "Stadskanaal West" 1941-1963

Titel toegang: Inventaris Waterschap "Stadskanaal West" 1941-1963 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000053-000018

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 9

Datering:

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Zuidhorn 1811-1922

Titel toegang: Inventaris Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Zuidhorn 1811-1922 (Bevolking)

Nummer toegang: NL-HaNA_000059-000006

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 2

Datering:

College van schout en zetters te Zuidhorn 1823-1829

Titel toegang: Inventaris College van schout en zetters te Zuidhorn 1823-1829 (Economisch leven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000059-000007

Archiefbewaarplaats:

Datering:

College van Zetters te oldehove 1820-1826

Titel toegang: Inventaris College van Zetters te oldehove 1820-1826 (Economisch leven)

Nummer toegang: NL-HaNA_000059-000008

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Dienst Gemeentewerken van Grijpskerk en Oldehove 1941-1989

Titel toegang: Inventaris Dienst Gemeentewerken van Grijpskerk en Oldehove 1941-1989 (Infrastructuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000059-000012

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 34

Datering:

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Grijpskerk 1925-1989

Titel toegang: Inventaris Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Grijpskerk 1925-1989 (Bevolking)

Nummer toegang: NL-HaNA_000059-000003

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 7

Datering:

Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Aduard 1940-1989

Titel toegang: Inventaris Ambtenaar van de Burgerlijke Stand te Aduard 1940-1989 (Bevolking)

Nummer toegang: NL-HaNA_000059-000002

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 6

Datering:

Commissie tot wering van schoolverzuim te Zuidhorn 1901-1968

Titel toegang: Inventaris Commissie tot wering van schoolverzuim te Zuidhorn 1901-1968 (Onderwijs en wetenschappen)

Nummer toegang: NL-HaNA_000059-000014

Archiefbewaarplaats:

Datering:

Gemeentebestuur Aduard 1811-1937

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Aduard 1811-1937 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000059-000015

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 185

Datering:

Gemeentebestuur Zuidhorn 1811-1919

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Zuidhorn 1811-1919 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000059-000020

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 158

Datering:

Gemeentebestuur Oldehove 1811-1935

Titel toegang: Inventaris Gemeentebestuur Oldehove 1811-1935 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000059-000018

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 135

Datering:

Gemeentebustuur Grijpskerk 1811-1924

Titel toegang: Inventaris Gemeentebustuur Grijpskerk 1811-1924 (Openbaar bestuur)

Nummer toegang: NL-HaNA_000059-000022

Archiefbewaarplaats:

Gevonden inventarisnummers: 95

Datering:

1.307 gevonden, 161 t/m 180 getoond, pagina 9 van 66