Leek

Achtergrondinformatie

Wilt u iets weten over de geschiedenis van uw familie (stamboomonderzoek) of over een woonhuis, bedrijf, buurt of de gemeente zelf? Misschien kan het gemeentearchief uw vraag beantwoorden. Ook als u informatie nodig hebt voor een werkstuk, scriptie of publicatie over de gemeente kunt u misschien de gewenste gegevens vinden in het gemeentearchief.

Wat moet ik doen?
U kunt het beste vooraf een afspraak maken met de gemeentelijk medewerker voor het raadplegen van het gemeentearchief. Ook kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente om het archief te raadplegen. Met de gegevens die u opgeeft, gaat de gemeente of de medewerker van het gemeentelijk archief aan de slag.

In verband met privacyregels is het niet altijd mogelijk om de gegevens te verstrekken. Het gaat dan vaak om recente gegevens. En het kan zijn dat in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens documenten niet openbaar zijn. U kunt voor het inzien van deze documenten wel een schriftelijk verzoek bij het college van burgemeester en wethouders doen.

Wat heb ik nodig?
Wilt u zelf in het archief zoeken, dan hoeft u niets mee te brengen.

Dient u een schriftelijk verzoek in, of per e-mail via info@leek.nl, maak dit verzoek dan zo compleet mogelijk en geef duidelijk aan welke informatie u wilt inzien.

Indien u het gemeentehuis bezoekt voor inzage van documenten moet u het bezoekersreglement tekenen. In dit reglement staat een aantal voorwaarden om dossiers in te mogen zien.

Wat kost het?
Voor ieder kwartier brengen wij € 10,90 zoekkosten in rekening.