Onderzoek

Op zoek naar uw voorouders
Op zoek naar de geschiedenis van onroerend goed

Op zoek naar uw voorouders

Als u wilt weten wie uw voorouders waren, komt u al snel terecht in de archieven. In bijvoorbeeld de Burgerlijke Stand, de Bevolkingsregisters en de Doop- Trouw- en Begraafboeken kunt u nagaan wanneer zij zijn geboren, getrouwd of overleden. Maar de archieven bieden nog veel meer informatie. Zo kunt u napluizen hoe u aan uw achternaam bent gekomen of welke beroepen uw voorouders hadden. Ook kunt u informatie vinden waarnaartoe zij in de loop der jaren zijn verhuisd, hoeveel zij verdienden of van welke kerk zij lid waren.

Als u begint met stamboomonderzoek moet u zich eerst afvragen hoe u dit moet aanpakken. Hiervoor zijn handige gidsen beschikbaar, zoals de Gids voor Genealogisch en Biografisch onderzoek in Friesland. Ook op Internet kunt u veel informatie vinden. De beginselen kunt u leren via de Swinx Webwijzer Genealogie. Verder kunt u kijken op Genealogie voor beginners, Centraal Bureau voor de Genealogie, Nederlandse Genealogische Vereniging.

Tot slot, er is een zeer handzame Internetgids Stamboomonderzoek op de markt, dat is geschreven door Koos Boertjens.

Op zoek naar de geschiedenis van onroerende goed

Als u iets wilt weten over de historie van uw huis komt u al snel terecht in archieven. Zo kunt u bijvorbeeld nagaan wanneer het is gebouwd, wie de architect was en welke families er hebben gewoond. Maar ook als u wilt weten of de grond waarop uw huis staat misschien vervuild is.

Als u begint met onderzoek naar onroerend goed moet u zich eerst afvragen hoe u dit moet aanpakken. Hiervoor is door het Ryksargyf de 'gids voor onderzoek naar de geschiedenis van onroerend goed in Friesland' gemaakt. In deze gids wordt stapsgewijs beschreven welke bronnen u moet raadplegen als u panden of percelen wilt lokaliseren. Ook zijn in deze gids stappenplannen opgenomen voor onderzoeken naar de eigendoms-, bewonings- en bouwgeschiedenis van panden en het gebruik van gebouwen en landerijen.