Op deze website staan titels en toegangen (inventarissen) van de bewaarde archieven van gemeenten en waterschappen. De inventarissen zijn in feite inhoudsopgaven van de archieven. Zo kunt u zien welke archiefstukken bewaard worden. Om die stukken te kunnen bekijken, moet u vooralsnog naar de desbetreffende archiefdiensten, gemeenten, of waterschappen. Daarom staan er op de site ook adressen, contactpersonen en openingstijden van de archiefdiensten, gemeenten en waterschappen. Bij het raadplegen van de site zult u overigens merken dat nog niet alle inventarissen ingevoerd zijn.


De zoekresultaten zijn verdeeld over twee tabs:

- Archieven: dit zijn alle toegangen waar de zoekterm in voorkomt.

-Rubrieken en Archiefbestanddelen: dit zijn alle afzonderlijke records (rubrieken/series, inventarisnummers, toegangen) waar de zoekterm in voorkomt.

Als u zoekt op bijvoorbeeld “Molen”, gaat u standaard naar de eerste tab. U ziet dan dus alle toegangen waar de term “Molen” in voorkomt. U kunt nu twee dingen doen:

-Als u klikt op de titel van een toegang, opent de toegang. U kunt door de rubrieken bladeren en zo de hele toegang bekijken. U kunt ook zoeken binnen de toegang.

-Als u klikt op de link “Bekijk resultaten binnen deze toegang” (deze staat onderaan in het blokje van de toegang), gaat u naar het tweede tabblad. Hier krijgt u nu alle zoekresultaten te zien BINNEN DE TOEGANG waar de term molen in voorkomt. Vanaf hier kunt u direct doorklikken naar een inventarisnummer waar de term “Molen” in voorkomt.